Ochrana osobních údajů

Společnost NOVANTIS s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů garantuje, že nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud jí je návštěvníci (zákazníci, obchodní partneři) sami dobrovolně neposkytli, např. ve registrace ard.

Společnost NOVANTIS s.r.o., se zavazuje že bude chránit veškeré poskytnuté osobní údaje, neboť je považuje za přísně důvěrné, a ve shodě se výše uvedeným zákonem proto nemohou být bez výslovného souhlasu zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem a platnou legislativou České republiky.