Investice do online projektů

V rámci svých investičních aktivit se Novantis zaměřuje rovněž na vyhledávání, realizaci a řízení online projektů. Ať už jde o on-line média, technologie, mobilní aplikace nebo e-shopy, svět internetu skýtá nebývalé možnosti. Díky našim zkušenostem z oblasti webu jsme aktivním prostředníkem mezi majiteli projektů a potenciálními investory.

Každý investiční projekt je individuální neopakovatelnou příležitostí, kterou vedle plánovaného výnosu provází řada rizik. Pomáháme proto majitelům projektů nastavit jejich parametry tak, aby byly financovatelné a zároveň atraktivní. Na druhé straně garantuje investorům, že investiční projekt, do kterého vloží své finanční prostředky, bude řízen standardním způsobem a na odpovídající profesionální úrovni.

Naším nejdůležitějším záměrem je vytvářet symbiózu mezi lidmi, kteří přicházejí s originálními nápady, zajímavým know-how a nadšením realizovat nové projekty na straně jedné a investory, kteří jsou schopni podpořit takovéto jedinečné příležitosti a akceptují rizika, na straně druhé.

Jsme přesvědčeni, že každá úspěšná investice a její řízení musí být založeny na zvýšení hodnoty a zlepšení, či zvýšení potenciálu daného projektu. Mezi naše základní hodnoty patří profesionalita našeho týmu, flexibilita, rychlost v jednání a odpovědnost.

Typy online projektů

Firma Novantis působí ve střední a východní Evropě (CEE) a pracuje s korporátními klienty na jedné straně a se segmentem menších a středních firem (SME) na straně druhé. Při naší práci se snažíme vyhledávat takové online projekty, které mají vysokou přidanou hodnotu pro naše investory. Výběr směřujeme do těchto oblastí:

Pro podrobnější informace nás, prosím, kontaktujte.