Business angels investice

Business Angels investice představují pro malé a střední podniky (SME) v České republice značnou příležitost. Jednak mají velký růstový potenciál, jednak mohou znamenat velké finanční zhodnocení. Samozřejmě jde o investice s vysokým rizikem, takže se hodí spíše pro zkušené investory. V zahraničí jsou business angels již naprosto běžnou záležitostí, jak začít úspěšně podnikat.

Cílem společnosti Novantis je zprostředkovávat kontakty začínajícím firmám na soukromé investory a poskytovat služby spojené s přípravou podnikatelských záměrů a prezentací firem pro vstup a investice Business Angels. Díky našim bohatým zkušenostem se na mnohých z nich sami aktivně podílíme a pomáháme budovat úspěšné firmy. Uvědomujeme si, že privátní investor přináší potřebný kapitál nutný k rozvoji společnosti nebo k jejímu založení. Naši investoři jsou aktivní a ve většině případů se přímo podílejí na chodu firem nebo mají poradenský hlas.

Co přináší do business angels investoři?

Jak se stát úspěšným business angel projektem?

Pokud pro svou firmu hledáte investora, měli byste se zaměřit na následující věci.

  1. Nabídněte profesionalitu a své odborné zkušenosti.
  2. Přijďte se zajímavým projektem, který má zajímavé konkurenční výhody.
  3. Sestavte si pro své podnikání obchodní strategii a investorům se prodávejte.
  4. Nezapomeňte na své vize, světové trendy a růstový potenciál svého projektu.
  5. Spočítejte návratnost případných investic.
  6. Nezapomeňte na vlastní kontakty.

V případě, že o vás investoři projeví zájem, měli byste si zodpovědět spoustu otázek. Například, jestli skutečně chcete a jste připraveni přijmout do firmy strategického partnera, jaký je potenciál vašeho podnikání, proč hledáte business angel investora atd. Stejně jako investor i vy musíte zvážit, jestli se vám takováto forma spolupráce vyplatí.

Podnikatelský inkubátor Novantis

Novantis provozuje i vlastní podnikatelský inkubátor. Jde nám totiž o podporu a vznik nových firem. Partnerství s investory, ale i mezi firmami navzájem, je pro každé podnikání alespoň v začátcích velmi přínosné a klíčové. Díky našemu inkubátoru můžete sdílet své zkušenosti, uspoříte náklady i finance a můžete využít některé ze služeb, které pro menší a střední firmy nabízíme.

Náš podnikatelský inkubátor je určen:

Výhody podnikatelského inkubátoru Novantis

Pomůžeme vám při zakládání firmy a také s jejím rozvojem. Můžeme pro vás zařídit kontakty s investory. Zajišťujeme také mnoho služeb pro firmy, od mobilních služeb, přes právní a účetní poradenství až po vymáhání pohledávek. Můžete se těšit na vzájemnou spolupráci s ostatními firmami v inkubátoru. To a mnohé další.